Kadry i Płace

Oferujemy:

- Profesjonalne i zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji          pracowniczej oraz akt osobowych
- Naliczanie płac oraz terminowe rozliczanie z ZUS, US i GUS
- Wsparcie dla działu księgowości, poprzez przygotowanie danych        analitycznych i kompletnych do procesu księgowania,
- Weryfikację i wsparcie w procesach optymalizacji kosztów                    wynagradzania pracowników,
- Dostosowanie systemu płac do odpowiedniej motywacji                        pracowników,
- Reprezentowanie przed instytucjami kontrolnymi, jak Państwowa - - Inspekcja Pracy, ZUS, Urząd Skarbowy, GUS

Oferta nasza jest kierowana do firm, w zależności od ich potrzeb:

- Sporadyczna, weryfikacja dokumentów i doraźne wsparcie                    pracowników działu płac i kadr,
- Wewnętrzne kursy i szkolenia z zakresu przepisów prawa pracy,     - ZUS, rozliczania wynagrodzeń i rozliczeń podatkowych                      
- Audyt akt osobowych i procesów płac
- Regularna współpraca w zakresie bieżącej obsługi płac
- Oferta ubezpieczeń na życie dla właścicieli firmy,  pracowników          oraz  ich rodzin wraz z obsługą polis i świadczeń PZU
- Oferta ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych firmy
  
                                          
Liczba odwiedzin: 822